I hver byrådsperiode tager Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune på studietur én gang for at lade sig inspirere. Udvalget har besluttet, at studieturen i denne periode går til Lillehammer i Norge.

I år tager Børne- og Familieudvalget på studietur til Lillehammer i Norge, og det er der en bestemt grund til.
– “Lillehammer har opnået nogle meget bemærkelsesværdige resultater i forhold til nogle af de største udfordringer, vi har i Vejle, i Danmark – ja i hele Skandinavien. Det hørte vi om på KLs Børnetopmøde, og det gjorde så stort indtryk, at det er oplagt, at vi studerer det nærmere”, siger formanden for Børne- og familieudvalget, Martin Sikær.

Selvom langt de fleste børn og unge trives og bliver kompetente til at mestre deres liv, så har de seneste år vist, at en voksende andel har det svært. Det giver sig udslag i en stigende andel, der har trivselsudfordringer og også en stigende andel, som ikke formår at blive favne godt nok i de almene dagtilbud og skoler.
Det betyder, at der aldrig har været så mange børn og elever i specialtilbud som nu. Og samtidigt med det raser debatten om inklusion.
Den samme udvikling er set i Norge, men bl.a. Lillehammer Kommune har formået at vende udviklingen, så ganske få børn og elever i dag er i specialtilbud. Samtidig er både de faglige resultater og trivslen steget.

– “Man kan vel sige, at hvor vi i Danmark til stadighed segregerer flere og flere, og samtidig har en noget udskældt inklusionsdagsorden, så ser det ud til at være lykkedes for Lillehammer Kommune at gennemføre en udpræget inklusion – vel at mærke med gode resultater på faglighed, trivsel og tilfredshed”, siger Martin Sikær.
– “Det vil vi gerne blive klogere på og håber, det kan inspirere os i Vejle Kommune. Vi tror ikke, vi kommer hjem med en snuptagsløsning. For nok ligner Norge os, men der er også forskelle, som vi selvfølgelig vil være nysgerrige på. Og så er vi også bevidste om, at det har været en proces over en del år, der har ført Lillehammer dertil, hvor de er i dag”, slutter udvalgsformanden.

Studieturen vil omfatte oplæg og dialog med politikere og chefer i Lillehammer Kommune, oplæg og workshop med den ledende forsker, der har fulgt Lillehammer og ikke mindst besøg i dagtilbud og skoler.

Studieturen er tilrettelagt af kommunens samarbejdspartner University College Lillebælt og gennemføres i oktober. Udover Børne- og familieudvalget deltager forvaltningens chefgruppe. Udgiften pr deltager vil være 15.000 kr.

Kilde

Foto: ABW