Engang gik eller cyklede flere børn i skole. Og det må de meget gerne igen.

Det er baggrunden for et nyt trafikforsøg på Petersmindeskolen, der fra 1. maj skal give mere plads til børnene.

Trafikforsøget sættes i gang på direkte opfordring fra en forældregruppe. De har oplevet, at flere børn og unge er bekymrede for at gå eller cykle til skole, og derfor tog forældrene kontakt til Teknisk Udvalg, der står bag beslutningen:

– “Jeg vil gerne takke forældregruppen, som tog initiativ til forsøget. Det er det første af sin slags i Vejle Kommune, og i Teknisk Udvalg er vi spændte på resultatet. Vi håber, at alle forældre vil støtte op og hjælpe børnene til at få nye vaner i forhold til, hvordan de kommer til og fra skole”, siger Gerda Haastrup Jørgensen, Formand for Teknisk Udvalg, der oplyser, at alle forældre og beboere i området er orienteret via e-boks og Petersmindeskolens Aula.

Trafikforsøg skal føre til flere cyklister
I forsøget lukkes området syd for skolen, herunder Kiss & Ride pladsen på Gemmavej, frem til sommerferien. Det skal give ro i morgentrafikken og plads til børnene – og dét er der brug for.

Siden 1993 er antallet af børn, der cykler til og fra skole, nemlig faldet med 30%. Derfor håber Gerda Hastrup Jørgensen, at forsøget vil inspirere flere børn, unge og forældre til at vælge en cykel- eller gåtur til skolen.

– “Når vi ændrer trafikforholdene ved Petersmindeskolen, er det selvfølgelig i håb om, at flere vil se det som en mulighed for at lære børnene om trafiksikkerhed – alt imens det også bidrager positivt til deres sundhed og klimaet”, fortæller Gerda Haastrup Jørgensen

Trafikforsøg evalueres til august
Der vil være bilfrizone frem til 23. juni. Området markeres med skilte, så børnene let kan finde vej til skole, og bilisterne kan se, hvor de ikke må køre på området.

Primo august evaluerer Teknisk Udvalg og Petersmindeskolen på trafikforsøget, hvorefter de tager stilling til, om det skal fortsætte.

– Trafikforsøget løber fra 1. maj til 23. juni.
– Beboere, børnehus og forældre i området er orienteret via brev i e-boks og Petersmindeskolens Aula.
– Der opsættes plakater i området, som tydeligt markerer den bilfri zone.
– Du kan give din mening til kende på Borgerlab https://borgerlab.vejle.dk/da-DK/projects/uhrhoj-bilfri-zone-ved-petermindeskolen

Kilde

Foto: ABW