Alle partier i Vejle Byråd står bag et ansvarligt budgetforlig for 2023-2026, der prioriterer børn og unge i en tid med usikkerhed og høj inflation.

Alle partier i Vejle Byråd blev tirsdag aften enige om et budgetforlig for de kommende fire år – ”Vejle… den attraktive kommune”.
Det er en aftale præget af, at den er indgået i en tid med stor usikkerhed, høj inflation og en meget stram økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Det stiller særlige krav til en vækstkommune som Vejle. Men forligspartierne er enige om at vise ansvarlighed og holde igen med både service- og anlægsudgifter.

Det er også et budget, der lægger op til, at der mange steder skal tænkes nyt og kreativt for at få mest muligt ud af de penge, kommunen har lov til at bruge.

Penge til pasning og skole
Vejle vokser. Det giver ekstra skatteindtægter, men også flere udgifter til f.eks. børnepasning. Forligspartierne er derfor enige om at prioritere, at Vejle kan overholde pasningsgarantien.

Derfor er der afsat 17,3 mio. kr. til at udbygge kapaciteten på daginstitutionsområdet til og med 2024. Men det understreges også i aftalen, at der skal tænkes i nye og fleksible løsninger, herunder skovbørnehaver og brug af eksisterende bygninger, f.eks. spejderhytter.

Nogle skoler bliver presset på kapaciteten i de kommende år, og her er der også behov for at tænke kreativt. Forligspartierne har afsat 20 mio. i 2023 og 2024 til udvidelse af kapaciteten på Hældagerskolen, så det skaber synergi med den kommende hal. Der afsættes ligeledes 20 mio. kr. til udvidelse af Søndermarksskolen. Derudover vil forligspartierne følge udfordringerne med kapaciteten tæt.

Forligspartierne ønsker også at afprøve nye veje til øget trivsel for alle børn. Derfor indledes et to-årigt forsøg på 1-2 folkeskoler med fast tilknyttet psykolog, der har sit arbejdssted på skolen.

Samtidig tilføres 29 mio. kr. årligt fra 2023 til at ansætte mere personale på dagtilbudsområdet og skoleområdet, og det kommer oveni beløbet til minimumsnormeringer.

Der er enighed om, at Vejle skal tiltrække flere uddannelser og være en attraktiv studieby. Der skal også arbejdes for, at Vejle inden for få år bliver en universitetsby, og til det er der afsat 0,8 mio. kr. om året.

Indsatser for sårbare
Vejle oplever som andre kommuner et pres på det specialiserede område samtidig med, at vi bliver flere ældre. Derfor er der i budgettet afsat 10 mio. om året fra 2023 til Voksenudvalget og 10 mio. kr. årligt fra 2023 til Seniorområdet. Der er også næste år afsat 1,2 mio. kr. til Housing First projektet, som hjælper hjemløse og psykisk sårbare.

Forligspartierne ønsker at imødegå den stigende udfordring med trivsel blandt børn og unge. Derfor har de afsat 0,9 mio. kr. årligt til Ungeuniverset for at understøtte den mentale sundhed for unge mellem 15 og 25 år.

Fremfor at gennemføre besparelser på Jobcentret, ønsker forligspartierne at investere 9,3 mio. kr. i at få dem, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, herunder de mest udsatte godt ind i arbejdsfællesskabet.

Læs mere om budgettet 

Kontaktpersoner:

Borgmester Jens Ejner Christensen (V), tlf. 20 16 32 14
Martin Sikær Kristensen (A), tlf. 24 41 51 59
Lone Myrhøj (F), tlf. 23 30 81 80
Dan Arnløv Jørgensen, (C), tlf. 25 47 35 35
Torben Elsig-Pedersen, (B), tlf. 40 94 57 40
Lars Schmidt, (V), tlf. 20 13 33 25
Rune Bønnelykke (D), tlf. 20 48 64 52
Svend Erik Nielsen, (løsgænger), tlf. 40 29 08 10

Kilde

Foto: ABW