Ansøg nu: Friluftsrådet uddeler 17 millioner kroner til projekter

Udlodningsmidler til Friluftsliv åbner nu for ansøgninger til projekter, der kan få flere ud i naturen, flere til at fordybe sig i naturen, eller flere til at være sammen i naturen. Der uddeles i alt 17 millioner kroner fordelt på tre puljer, og ansøgningsfristen er 1. september 2021.

Nye vandrestier. Etablering af shelterpladser. Gåhold i naturen. Bål- og aktivitetshytter. Kajakker, SUP-boards og skolehaver, hvor børn lærer om natur og hvordan man passer på den.

Det er bare nogle af de projekter, som bl.a. lokale foreninger kan søge om tilskud til fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. I denne runde uddeles der i alt 17 millioner kroner til projekter, der giver danskerne mere og bedre friluftsliv.

“Vi ønsker, at alle skal have glæde og gavn af friluftsliv og den danske natur. Derfor arbejder vi for at skabe bedre rammer for friluftsaktiviteter og for at styrke formidlingen af naturen. Ikke mindst ved hjælp af lokale ildsjæle og frivillige foreninger, hvis arbejde gør en vigtig forskel,” siger formand for Friluftsrådet, Niels-Christian Levin Hansen.

Flere ud og mere fordybelse og fællesskab

Puljerne er opddelt i tre temaer.

Det ene hedder “Flere ud i naturen “, og her kan der søges om tilskud til forskellige fysiske tiltag eller oplysningsmaterialer, der gør det nemmere for flere at komme ud, især dem, der ikke er så vant til at være i naturen.

Det kan f.eks. være etablering eller udvidelse af vandrestier, nye shelterpladser, handicapvenlige fiskebroer eller badebroer, fugletårne og samlingssteder ved nye naturområder.

Der er afsat 8 millioner kroner til projekterne i temaet, og der kan søges om tilskud på op til 300.000 kroner.

Det andet tema er “Fordybelse i naturen “. Her kan man søge om støtte til projekter, der giver befolkningen en bedre forståelse af naturen via formidling og aktiviteter i naturen. Det gælder især for specifikke målgrupper og særligt børn og unge, og kan f.eks. være skole- eller havhaver, lokale indsatser for større biodiversitet og naturaktiviteter for familier.

Der er afsat 3 millioner kroner til dette tema, og der kan søges om tilskud på op til 100.000 kroner.

Det tredje tema er “Sammen i naturen “. Midlerne i dette tema uddeles til projekter, der giver flere mennesker mulighed for at opleve et fællesskab med andre i naturen og som på den måde skaber bedre trivsel, både fysisk, mentalt og socialt.

Konkret kan det f.eks. være fælles havedyrkning, en madklub i naturen, opstart af en friluftsklub for unge eller naturforløb målrettet psykisk sårbare eller udsatte borgere. Der uddeles i alt 6 millioner kroner, og der kan søges om støtte på op til 100.000 kroner.

Ansøgningsfristen for alle tre puljer er 1. september 2021.

Læs mere om de enkelte puljer og ansøgningskravene på www.friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter

Udlodningsmidler til Friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S. Udlodningsmidler til Friluftsliv bliver administreret af Friluftsrådet.