Et korps af frivillige aktivitetsvenner skal hjælpe mennesker med demens med at fastholde de ting, der gør livet værd at leve. Det er essensen af et stort nyt projekt, som Alzheimerforeningen har fået midler til. Projektet mangler dog lokale matchledere, som kan være bindeleddet mellem patientforeningen, samarbejdskommuner, de frivillige aktivitetsvenner og mennesker med demens.
Link
Alzheimerforeningen har fået midler af Den A.P. Møllerske Støttefond og Den Danske Forskningsfond til at søsætte et nyt projekt kaldet Aktivitetsvenner. Formålet med projektet er at gøre det langt lettere for mennesker med demens at finde og matche med frivillige over hele landet.
– Projektet tager afsæt i Demensven-konceptet, som handler om at skabe forståelse for demens. Med Aktivitetsvenner går vi skridtet videre og skaber en mulighed for, at mennesker med demens kan matche med frivillige, der har lyst til at hjælpe dem til at deltage i en konkret aktivitet, fortæller Chani Yavin, der er leder for projektet i Alzheimerforeningen.
Patientforeningen engagerer et korps af 200 frivillige aktivitetsvenner, som ønsker at hjælpe mennesker med demens til at fastholde fritidsaktiviteter og deltage i sociale og kulturelle arrangementer. Projektet søger lige nu også frivillige aktivitetsvenner.
Projektet blev udrullet d. 1. oktober. Indtil videre er der lavet samarbejdsaftaler med Aarhus-, Aalborg-, Odense-, Aabenraa- og Assens Kommune. Samarbejdet med kommunerne vil løbende blive udvidet. Der vil også blive indgået samarbejder med lokalområder, der ligger uden for samarbejdskommunerne.
Helt konkret er matchledernes opgave at matche aktivitetsvenner med personer med demens og være en relations skaber. Der vil være et online velkomstmøde, hvor matchlederne samles og bliver klædt på til opgaven. Der vil undervejs også være netværksmøder, hvor man kan udveksle erfaringer og få ny viden.
Det frivillige job som matchleder vil forventeligt være 2-3 timer/ugen.
Fakta om Aktivitetsvenner
* En landsdækkende indsats der skal fastholde mennesker med demens i en aktiv hverdag * Målet er at engagere over 200 frivillige og mindst 15 kommuner i projektet * Projektet løber i 3,5 år og drives af Alzheimerforeningen * Initiativet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond med 3,6 mio. kr. og Den Danske Forskningsfond med 1,2 mio. kr.
Sådan tilmelder du dig:
Hvis du synes, at det lyder som noget for dig, så gå ind på: https://www.alzheimer.dk/matchleder/ Link . Her udfylder du tilmeldingsformularen, hvorefter vi kontakter dig til en snak.
Hvis du gerne vil være frivillig aktivitetsven, kan du læse mere og tilmelde dig her: https://www.alzheimer.dk/vaer-med/aktivitetsvenner/frivillig-aktivitetsven/. Link