AffaldGenbrug adopterer skoleklasse fra Petersmindeskolen for at tage et større socialt ansvar.

Via virksomhedsbesøg får eleverne indsigt i arbejdslivet og får større inspiration til at tage en uddannelse. AffaldGenbrug er glade for det tættere partnerskab, da det øger medarbejdertilfredsheden at inspirere både børn og unge.

Adoptionen er et resultat af initiativet ’Virksomheder adopterer skoleklasser’, som VirksomhedsNetværket har lanceret år tilbage. Initiativet udspringer af et ønske om et tættere partnerskab mellem en virksomheder og en skoleklasse. Idéen er at styrke forholdet mellem skole og erhvervslivet, så eleverne lærer diverse arbejdspladser at kende. Partnerskabet inddrager alle fag i skolen, og det er både skoleklasser fra folkeskolen, friskoler og private grundskoler, der indgår i initiativet.

Socialt ansvar og medarbejdertilfredshed
Når AffaldGenbrug indgår i samarbejde som dette, handler det i første omgang om at tage et socialt ansvar for at hjælpe eleverne godt på vej ved at give dem oplevelser og viden om arbejdslivet, som de ellers ikke ville få i den ordinære undervisning.”

Kreativitet og faglighed i god forening
På Petersminde skolen har man i forvejen en klasse, der er blevet adopteret. Og de håber snart på, at der kommer flere adoptioner, da Petersmindeskolen er rigtig glad for initiativet.

Faktaboks
I 2007 var VirksomhedsNetværkets adoptionsprojekt nomineret til Netværksprisen. Netværksprisen betragtes af erhvervslivet som ’erhvervslivets ridderkors’. Netværksprisen gives til en virksomhed, som gennem konkrete initiativer og handlinger har vist et socialt ansvar.

Kontaktpersoner:
Yvonne Thagaard Andersen, afdelingsleder, AffaldGenbrug, Teknik & Miljø, Vejle Kommune.

Jens Jørgen Christensen, skoleleder, Petersmindeskolen.

AffaldGenbrug tager socialt ansvar