Under retssagen, der blev gennemført som en nævningesag over 4 dage ved Retten i Kolding, er der blevet afhørt 3 vidner. Den 45-årige erkendte på første retsdag, at han havde været ved sommerhuset på tidspunktet for drabet, og at han havde slået den 38-årige kvinde i hovedet med en jernstang. Det var en ny forklaring, idet han ikke tidligere havde forklaret sådan.

Anklagemyndighedens bevisførelse blev derefter tilpasset den nye forklaring, da dele af forløbet jo ikke længere skulle bevises. Af den grund blev 6 ud af de 10 retsdage, der var afsat til at behandle sagen, aflyst, da bl.a. nogle af de planlagte vidneforklaringer ikke længere var nødvendige.

Den 45-årige erkendte ikke, at der var tale om drab, men nævningetinget, der har afsagt dom i sagen, mente, at det var tilfældet, og det dømte den 45-årige mand skyldig i drab.

Den 45-årige blev udover drab også dømt til at betale 273.000 kr. til sin og den 38-årige dræbte kvindens søn, og 200.000 kr. til den 38-åriges kvindes forældre. Herudover skulle den 45-årige også betale 169.727 kr. i erstatning til boet efter den 38-årige kvinde.

Den 45-årige ankede dommen til landsretten, og han er nu fængslet efter dommen i byretten.

Fra starten har Sydøstjyllands Politi efterforsket sagen som en drabssag, og den 45-årige, der nu er blevet dømt for drab, har siddet varetægtsfængslet i sagen siden december 2021. Det har været en omfattende efterforskning, hvor der er blevet foretaget mange efterforskningsskridt af forskellig karakter.

For anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Anna Holm Christensen

Kilde

Foto: ABW