Ved kontrollerne blev varebilerne undersøgt for overholdelse af en række regelsæt, fx om farligt gods, overlæs, og om chaufførerne havde de rette tilladelser og uddannelser mv.

Ved en af kontrollerne viste det sig, at en varebilsvognmand, der ikke selv havde en varebilstilladelse havde ”lånt” en tilladelse af en anden varebilsvognmand. Overtrædelsen gav anledning til en nærmere undersøgelse, der herefter resulterede i flere sigtelser for kørsel uden tilladelse, manglende ansættelsesforhold og udlejning af køretøjer med manglende lejekontrakt.

Resultat af kontrollen
Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd sigtede chauffører og firmaer for følgende overtrædelser

Overtrædelser
Fejl og mangler 4
Varebil – kørsel uden tilladelse (11 kg) 4
Kørsel uden førerret 1
Manglende navn og cvr 8
Manglende lejekontrakt 2
Udlån af varebilstilladelse 1
Overlæs 2
Ej medbragt kørekort 1
Manglende ansættelse 1
Manglende tilknytning af varebilstilladelse 1
Brug af håndholdt mobiltelefon 3
Synsindkaldelse 1
Regler om farlig gods 1
Manglende varebilschaufføruddannelsesbevis 1

Tirsdag den 6. juni blev kontrollerne gennemført på Nordvest Fyn
Onsdag den 7. juni blev kontrollerne gennemført ved Vejle

Grænsekontrolenheden fra Billund deltog i kontrollen onsdag, hvor 10 dokumenter blev undersøgt (pas, id-kort, opholdstilladelser mv.). Tre varebilschauffører blev sigtet for ikke at medbringe deres pas, da man som 3. landsstatsborger altid skal medbringe sit pas.

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Kilde

Foto: ABW