Realdania støtter innovativt stormflodsbeskyttelsesprojekt langs Tirsbæk Strandvej med 24,7 mio. kr.

Klimaforandringer er lig med smeltende poler, højere vandstande og øget risiko for stormflod. Vejle by er en af de byer i Danmark, der er i særlig risiko for oversvømmelse ved stormflod og blev for tre år siden en del af Realdanias og Miljøministeriets partnerskab Byerne og det stigende havvand. Vejle udskrev i forbindelse med partnerskabet en åben idékonkurrence for arkitekter og kunstnere, hvor formålet var at få nye bud på, hvordan Vejles fremtidige stormflodsbeskyttelse kunne se ud. 25 forslag blev indsendt fra ind- og udland. De præmierede forslag fra idékonkurrencen har dannet baggrund for det samlede projekt Membranen langs Tirsbæk Strandvej, som Realdania nu har valgt at støtte.

Et nyt fjordlandskab
Selve idéen bag Membranen er et forhøjet landskab og en membranstruktur, som ud over at skabe den nødvendige beskyttelse danner et nyt fjordlandskab. Strukturen i membranen bygges af naturbaserede materialer, som kan udgøre forskellige funktioner og former, hvilket bidrager til en forhøjet biodiversitet over og under vand. Projektet behandler kystlinjen som en zone i stedet for en skarp kant. Dermed bliver beskyttelsen en bredere zone, hvor de forskellige naturtyper og overflader er tilpasset vandets dynamik.

Næste skridt i processen bliver at gå i dialog med borgerne og andre interessenter om udformningen af beskyttelsen på strækningen. Efter sommerferien vil politikerne få forelagt et forslag til en proces med en bred inddragelse.

Kilde.

Foto: ABW