Realdania skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om klimatopmøde:

Danske kommuner går forrest i kampen mod klimaudfordringerne i DK2020 projektet. Og borgmestre og embedsmænd fra de 20 kommuner deltager nu i C40 World Mayors Summit i København den 9.-12. oktober. Her mødes de til masterclass for at dele viden med eksperter og borgmestre fra verdens megabyer.

DK2020 er et projekt, der vækker opsigt ikke bare i Danmark, men også internationalt. Det er nemlig det første og største eksempel på, at mindre byer og kommuner anvender det internationale klimabynetværk C40’s standard for klimaplanlægning. I projektet får de 20 kommuner hjælp og sparring fra globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO.

DK2020 er finansieret af Realdania, der også i en årrække har bidraget til arbejdet i C40. Det globale bynetværk omfatter i alt 94 byer – verdens største byer plus nogle af verdens mest innovative klimabyer, deriblandt København.

Målet er, at de 20 danske kommuner går i megabyernes fodspor og laver forpligtende klimaplaner, der lever op til Parisaftalens ambitiøse målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under to grader med sigte på en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Kommunerne i DK2020 er:

· Albertslund

· Allerød

· Assens

· Fredericia

· Frederiksberg

· Frederikshavn

· Helsingør

· Høje-Taastrup

· Jammerbugt

· Køge

· Lejre

· Lemvig

· Lolland

· Middelfart

· Randers

· Roskilde

· Samsø

· Sønderborg

· Vejle

· Aarhus

Global-national udveksling

Megabyerne i C40 går foran og har lagt et enormt arbejde i at udvikle en global standard for byernes klimaarbejde. Men selvom C40-byerne repræsenterer næsten 10 % af verdens befolkning og 25 % af den globale økonomi, er det vigtigt at få mindre byer og lokale myndigheder med for at løse de akutte klimaudfordringer.

DK2020 projektet er et eksempel på, hvordan vi kan accelerere og konkretisere klimaarbejdet i danske kommuner. Og de 20 kommuner kommer også til klimatopmødet i København med en lang række konkrete bud på, hvordan de arbejder med reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning på lokalt plan.

C40 netværkets byer og eksperter er omvendt meget interesserede i de danske erfaringer. For det står klart, at C40’s værktøjer først og fremmest er udviklet til store byers udfordringer. DK2020 kommunernes erfaringer kan bidrage til at videreudvikle værktøjerne til også at fokusere på udfordringerne i f.eks. mindre byer, kystbyer og i landkommuner.

Samarbejde og vidensdeling mellem de 20 kommuner og det internationale netværk kan være med til at vise vejen for andre kommuner og mindre byer. Både i Danmark og internationalt.

Mød de 20 kommuner lokalt og til topmødet

De 20 kommuner kan hver især uddybe deres lokale arbejde. Det inkluderer f.eks. ambitiøse klimaplaner, bredtfavnende borgerinddragelse, bæredygtige mobilitetsløsninger og landbrugsindsatser, effektiv klimatilpasning og fremadskuende energisystemer. Flere kommuner vil også tage fat på emissionerne fra borgernes forbrug.

De 20 kommuner deltager i en særskilt DK2020 masterclass onsdag den 9. oktober: Her diskuterer de 20 kommuner med C40 borgmestre og eksperter og deltager efterfølgende i resten af topmødet. Fokus er på at høste vigtige erfaringer fra C40 byerne samt debattere, hvordan kommunerne går foran i det grønne lederskab.

Læs mere om DK2020 projektet: https://realdania.dk/projekter/dk2020

Her findes også faktaark samt pressemeddelelse fra præsentationen af DK2020 projektet.