10 år med Natur- og Stipuljen – drømme bliver til virkelighed

Nu er der åbent for ansøgninger til Natur- og Stipuljen 2017. Vejle Kommune har for 10. år i træk valgt at understøtte borgere og foreningers gode ideer til forskellige natur- og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune.

Formålet med Natur- og Stipuljen er at hjælpe borgere eller foreninger, der har gode idéer til gavn for naturen og friluftslivet. Vejle Kommune kan støtte med rådgivning, økonomi og hjælp til fundraising, mens ansøger forventes at yde frivillige timer.

Inspiration til projekter, der kan søges til:

  • Natur-, vandre-, mountainbike- og ridestier
  • Primitive telt- og lejrpladser
  • Fugle- og udsigtstårne
  • Rydde buske og træer på værdifulde overdrev og enge
  • Opsætte hegn til afgræsning af overdrev og enge
  • Forbedre små naturområder (eksempelvis levested for padder, sommerfugle og andre insekter)
  • Rydde trævækst samt anden pleje på heder
  • Bekæmpe problemarter, fx kæmpebjørneklo eller rynket rose

Det vigtigste for Vejle Kommune er, at projekterne skaber en værdi enten i form af øget mulighedfor at benytte naturen eller i form af øget naturværdi – gerne begge dele på en gang og for så mange borgere som muligt. Det er bredden og dybden i projekterne, der er vigtig her.

Forventninger til ansøgning
For at komme i betragtning forventer Vejle Kommune, at du som ansøger selv bidrager med mindst halvdelen af udgiften til realisering af projektet.
Ansøgningsskema og vejledning finder du her på kommunens hjemmeside: www.vejle.dk/naturogstipuljen

Kontaktpersoner
Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune
Mail: sopes@vejle.dk og mobil: 5150 8463.
Kristian Jager Nykrog, projektleder, Natur & Friluftsliv, Teknik & Miljø, Vejle Kommune
Mail: krjny@vejle.dk og tlf.: 7681 2471 og mobil: 3069 5171.

MBT Himmelpind Vejle