Søndagens (16 februar) oversvømmelser ramte Vejle Vestby så hårdt, at politiet måtte lukke først Valdemarsgade og senere Vesterbrogade. Flere gange i løbet af den seneste måned har vandet stået op ad indgangsdørene på de dobbeltkvistede, almene boliger på Valdemarsgade, og tilbage i oktober 2019 førte flere dages regn med kraftige nedbørsmængder til oversvømmede kældre. Valdemarsgade, der for 100 år siden var en eng, ligger adskillige meter lavere end Vesterbrogade, som den grænser op til og det gør området til et af de særligt udsatte i Vejle by. Skriver vejle kommune på deres side.

Vejle Spildevand etablerer nu en ny pumpestation, som skal lede vandmasserne væk fra området. Den nye pumpestation afløser et gammelt og nedslidt anlæg og er væsentligt større. Den skal graves ned under jorden på den grønne plads ved Spinderihallerne i bunden af Valdemarsgade. Vandet fra vejene og tagene omkring Valdemarsgade vil blive ledt til den nye pumpestation og herfra vil det blive pumpet via en regnvandsledning til Omløbsåen og strømme videre ud i Vejle Fjord.

”Vejle By er udpeget som et af de 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser og derfor er det vigtigt for byens fremtidssikring, at vi sætter ind her. Projektet er med til at vise nødvendigheden af slusen ved Bryggen, som vi etablerede i 2016. Fordi sluseanlægget afskærmer Vejle by mod højvande i Vejle Å, kan Omløbsåen klare de store vandmasser, der kommer fra den nye pumpestation”, siger Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand.

For mere information klik her.

Foto: ABW