Beskyt Vejle fjord mod kvælstof fra landbruget

Da Karina Lorentzen under valgkampen besøgte Vejle fjord sammen med byrådsmedlem Allan Pedersen, SF, var det for at se, hvordan Vejle kommune forsøger at få en fjord i balance. Vejle fjord løber ud i Lillebælt, som længe har haft store problemer med iltsvind.

Selvom Vejle kommune har plantet ålegræs, som tilbageholder kvælstoffet fra landbruget, der bærer en del af ansvaret for de mange tons kvælstof, der hvert år hældes ud i fjord, så er det slet ikke nok. For et hold forskere har netop dokumenteret, hvor lidt liv der er på bunden af fjorden. Ud af 70 timers optagelse fandt forskerne kun en fisk.

Derfor mener Karina Lorentzen, at der skal gøres noget med det samme. Hun mener, fjorden skal beskyttes mod kvælstof fra landbruget.

– “Lillebælt gisper mange steder efter vejret. Det er en katastrofe for alt levende, og det rammer også kystfiskerne, som bruger fjorden til at trække stikket fra en hektisk hverdag”, siger SF’s gruppeformand Karina Lorentzen.

-“Lillebælt og Vejle fjord har akut brug for førstehjælp. Derfor har vi brug for tiltag, der kan beskytte fjordene mod landbrugets kvælstofudledning”, siger Karina Lorentzen.

SF foreslog under valgkampen en naturlov. I en sådan lov ønsker SF, at 10 procent af vores areal skal kategoriseres som strengt beskyttet, mens yderligere 20 procent skal kategoriseres som særligt beskyttet. Det skal gælde både på land og i vand.

-“Beskyttelsen er ikke kun førstehjælp til Vejle fjord. Det hjælper også Flensborg Fjord, hvor der er problemer med muslingeskrab og faktisk hele det danske farvand vil nyde godt af, at vi beskytter dem. For eksempel vil vi også forbyde bundslæbende fiskeriredskaber, som oproder havbunden og frigiver gemte næringsstoffer, som er guf for algerne og bidrager til iltsvindet”, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Yderligere

Karina Lorentzen Dehnhardt, gruppeformand for SF

6162 30 45

Foto: ABW