Vejle Byråd har besluttet at indgå som partner i Røgfri Fremtid, hvor et af målene er, at den næste generation skal være røgfri. Den beslutning følger et flertal i Børne- og Familieudvalget nu op på og sender derfor forslag i høring om at gøre skoledagen røgfri for både elever og voksne, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Undersøgelser viser, at mange børn og unge starter med at ryge i skolen, og at rygning i skolen ”smitter”. Samtidig er det velkendt, at hvis man først bliver 18 år uden at være begyndt, ja så er risikoen for, at man begynder at ryge meget mindre.

– Rygning er så sundhedsskadeligt, at vi må være vores ansvar bevidst og gøre det yderste for, at børn og unge ikke ”lærer” at ryge i skolen – også selvom det betyder, at vi må indskrænke nogle frihedsgrader for både elever og voksne i skolen”, siger formand for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig.

Foto: ABW

Forslaget, der sendes i høring, er delt i to. Et der gør skoledagen røgfri for elever – og et der gør det for de voksne i skolen.

– Som Børne- og Familieudvalg er vores primære fokus eleverne. Men vi har også taget et forslag om røgfri skoledag for de voksne med. For det er nu en gang sådan, at lærere og pædagoger er rollemodeller for eleverne, og det er samtidig dem, der skal håndhæve et elevforbud. Det kan nemt blive lidt hult, hvis de voksne selv kan ryge i pauserne, understreger fortsætter Torben Elsig.

Det er allerede i dag forbudt at ryge på skolernes matrikler. Men det betyder ikke nødvendigvis, at skoledagen er 100 pct. røgfri. Hvis de store elever må forlade skolen i frikvarterne, eller en af de ansatte ”flexer ud” i en pause, ja så kan der efter lovgivningen ryges. Men med det nye forslag må der altså heller ikke ryges i skoletiden uden for skolens matrikel.

Nogle skoler, f.eks. Egtved Skole, har allerede indført røgfri skoletid tilsvarende det, der nu foreslås for hele kommunen.

Sundhedsafdeling klar med hjælp
Hvis forslaget vedtages, vil den røgfri skole står klar fra næste skoleår, og Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune vil tilbyde en vifte af tiltag som rygestop til elever, forældre og ansatte, inspiration og vejledning, faglige oplæg om rygning og deltagelse ved forældremøder, skolebestyrelsesmøder mm.

– Tankerne om røgfri skole har været præsenteret på et møde mellem Børne- og Familieudvalget og formænd fra skolebestyrelserne, og det gav som ventet en god debat”, siger Torben Elsig. Jeg ser derfor frem til den høring, der nu skal være i skolebestyrelser og Med-systemet, så udvalget kan få et godt grundlag for at træffe den endelige beslutning.

To medlemmer af Børne- og Familieudvalget stemte imod henholdsvis det ene og begge forslag.
Christoffer Aagaard Melson (V) stemte imod at sende forslaget om røgfri skoledag for voksne i høring, mens Anja Daugaard (I) stemte imod begge forslag.