Andre nyheder

Foto: ABW

To nye til­bud til unge der er vok­set op i fami­lier med alko­holmisbrug

Ungeuniversets tilbyder i samarbejde med CESA to nye forløb for unge, der er født og opvokset i familier med alkoholmisbrug. Vi tilbyder et Flytte Hjemmefra Kursus og et gruppeforløb, hvor den unge kan mødes og tale med andre unge og professionelle i trygge rammer.

Foto: ABW

Presseinvitation til kåring af vinderne af Frivillighedsprisen 2022

Vinderne af Region Syddanmarks frivillighedspris 2022 afsløres tirsdag 10. maj. I år er der hele fire vindere af prisen, da syddanskerne for første gang selv har kunnet stemme på deres favorit. De tre øvrige vindere kåres af en dommerkomité.

Foto: ABW

Sluttidspunktet for overgang til MitID rykkes

En helt særlig situation i Borgerservice i en række kommuner landet over betyder nu, at slutdatoen for, hvornår alle skal have fået MitID, rykkes til den 31. oktober 2022. Det giver borgere, der skal have hjælp i Borgerservice til skiftet, mulighed for at nå det på trods af lange ventetider en del steder i landet. 

Nye tal afslører markant færre nyetableringer i Danmark i første kvartal

Nye tal afslører markant færre nyetableringer i Danmark i første kvartal

7.502 virksomheder blev ifølge analyse- og datavirksomheden Experian stiftet i første kvartal 2022 – det er et fald på lidt over 17 procent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Global usikkerhed og høj beskæftigelse tager efter alt at dømme toppen af iværksættertrangen i begyndelsen af 2022.

Foto: ABW

Velfærdsteknologiråd investerer i innovativt værksted til borgere med udviklingshandicaps

Et ”markerspace” er et af de tre nye projekter, Vejle Kommunes velfærdsteknologiråd bevilliger penge til fra teknologipuljen på i alt 60 mio. kr.

Foto: ABW

Mere end 2.500 personer er nu oplært i nye signalsystemer

Banedanmark er nu over halvvejs i indsatsen med at uddanne bl.a. lokomotivførere og trafikledere i, hvordan de bruger de nye, digitale signalsystemer, som rulles ud på jernbanen.

Foto: Friluftsrådet

Find dit nærmeste badevand her

169 strande og 15 havne i Danmark kan i 2022 hejse det Blå Flag som bevis på, at her er rent badevand og fokus på miljø og natur. Derudover får 53 strande og søer mærkningsordningen Badepunkt, som udover rent vand sikrer dig særlige natur-, kultur- og friluftsoplevelser.

Comwell Hotels fremlægger årsregnskab for 2021

Comwell Hotels fremlægger årsregnskab for 2021

Den danske hotelkæde har i dag offentliggjort resultatet for 2021. Regnskabet viser en fremgang i omsætningen på 35% i forhold til 2020 men en fortsat negativ afvigelse i forhold til 2019 på -18%.

Foto: ABW

Sidste frist for at ændre årsopgørelsen er 1. maj

Siden åbningen af årsopgørelsen har godt 1,3 mio. borgere foretaget ændringer i deres årsopgørelser. Langt størsteparten af ændringerne vedrører i kørselsfradrag. Sidste frist for ændringer er 1. maj.

Foto: ABW

Skatterådet hæver satserne grundet stigende benzinpriser

Benzinpriserne er på kort tid steget betydeligt, og Skatterådet har derfor ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse. Det er kun tredje gang på 30 år, at satserne justeres ekstraordinært i løbet af året.