Fra 1. juli 2021 blev parkeringsafgiften højere for dem, der uberettiget standser på en handicapparkeringsplads. Dermed er det den samme afgift der gives ligegyldigt om der standes i kort tid eller parkeres i længere tid.

– Jeg er glad for, der er opbakning til lovforslaget, så der allerede fra juli er en højere afgift til dem, der standser ulovligt på parkeringspladser forbeholdt personer med handicap. De pladser er forbeholdt personer med handicap af en årsag. Jeg håber, den forhøjede afgift er med til at sikre, at handicapparkeringen bliver brugt af dem, der rent faktisk har brug for den, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Med vedtagelsen af lovforslaget kan vognmænd, hvis lastbiler og busser parkeres ulovligt, se frem til en rabat på parkeringsafgiften, hvis den betales hurtigt. Afgiften halveres, hvis den betales inden for fem dage fra afgiftens udstedelse. Håbet med rabatten er at skabe en god betalingsadfærd hos både udenlandske og danske vognmænd, så flere afgifter bliver betalt.

Betales afgiften mellem seks og 24 dage fra udstedelsen opnås en rabat på 25 procent.

Kilde