Det er slut med at smide æbleskrog, aviser, øldåser og pizzabakker i samme affaldsbeholder på gaden i de største byer i Vejle Kommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Som den første kommune i Danmark indfører Vejle Kommune nemlig sortering af affald i det offentlige rum, hvor madaffaldet bliver sorteret fra andre affaldstyper som metal og papir. Det sker i første omgang som et forsøg.

– Vi vil gerne have folk til at sortere deres affald, når de opholder sig på torve, pladser og i parker. Ved at sortere affaldet i det offentlige rum kan vi forhøje vores genanvendelsesprocent bl.a. af organisk affald, så vi kan producere endnu mere CO2-neutral biogas. Der er store perspektiver i, at vi alle sammen bliver bedre til at smide pizzabakken i én affaldsbeholder og den sidste rest pizza i en anden, forklarer Christoffer Melson, der er formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

Nye beholdere med flere rum
Affaldsbeholdere med flere rum til sortering skal gøre det let for folk i byen at sortere affaldet. Sorteringsprincippet er det samme som hjemme i husstanden, hvor beboere i Vejle Kommune i forvejen sorterer deres affald i mad, papir, plast/metal og restaffald. Ideen med de nye beholdere er altså, at folk kan få samme muligheder for at sortere deres affald uanset om de er ude eller hjemme.

Vejle Kommune har fået produceret specielle sorteringsspande, der i disse dage bliver sat op på centrale steder i Vejle, Børkop, Give, Jelling og Egtved. De særlige sorteringsspande er ikke alle sammen ens. I nogle spande kan man sortere i fire slags affald, i andre i tre slags og i andre igen i to forskellige slags affald. Nogle steder kan man også sætte sin pantflaske på en “hylde” på affaldsbeholderen, så en anden person kan tage den og få pant for den, i stedet for at den bare ryger i ned i affaldsbeholderen.

– Vi beder sådan set bare folk om at tage deres gode vaner med hjemmefra, når de går i byen. Med de forskellige spande vil vi undersøge, hvad der giver mest effekt i forhold til, at vi jo anser affald for at være en ressource, som vi skal have mest muligt ud af. Og i Vejle Kommune tror vi på, at netop vores borgere er motiverede for at ramme den rigtige åbning i affaldsbeholderen med deres æbleskrog, forklarer Karl Erik Lund, der er formand for Natur- og Miljøudvalget.

Vejle Kommune er nemlig i dag en af de førende i landet, når det gælder genanvendelse af affald fra husholdningen. Borgerne i kommunen sorterer i dag deres affald, så 61% bliver genanvendt. Det er næsten dobbelt så meget som landsgennemsnittet, der ligger på 35%. Kommunens borgere har dermed for længst overgået regeringens mål om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2022.