Mere end 100 borgere giver deres input til lokalpolitikerne om forholdene på de kommunale plejehjem. Temaerne kredser om for få hænder, mangel på uddannet personale og for ringe prioritering og forståelse for demens. Se hvad de skriver om din kommune.

“Min far har Alzheimers. Han er på plejehjem i [tekst fjernet]. Han har været der i 2,5 år. Min opfattelse er, at de er meget underbemandede. Der er en nattevagt fra kl. 23 til kl. 7 til 40 beboere fordelt på to etager. Ofte ligger min far i sin seng til over frokost – våd, uden at have fået morgenmad eller medicin. Som plejer skal man have tålmodighed og være vedholdende. Det kræver tid, som plejerne desværre ikke har […]”

Sådan skriver en borger fra Gentofte Kommune til Alzheimerforeningen, der i forbindelse med kommunalvalget har bedt om input fra borgerne om forholdene på landets plejehjem.

Manglende politisk stillingstagen
I flere af bekymringerne går det igen, at politikerne bør tage et større ansvar på sig, og at plejepersonalet gør det bedste de kan, under de rammer, som politikerne har givet dem. Enkelte kommer også med konkrete bud på, hvor der skal sættes ind for at skabe forbedringer:

“Der skal en grundlæggende ændring/nytænkning til, som inddrager alle led i ældreplejen – fra politikere, embedsmænd, boligudlejere, statslige institutioner, medarbejdere, borgere og pårørende. Det jeg oplever er, at der er rigtig mange praktiske ting i hverdagen, der kan gøres langt lettere og bedre. Det virker som om, der er gået dokumentation/administration i det i stedet for pleje af borgerne […]”, skriver Børge Hansen fra Vejle blandt andet.

Budskaber videre til politikere
De mange indlæg gør indtryk i Alzheimerforeningen, der nu vil stå for at viderebringe budskaberne til kommunalpolitikerne:

– Det er overvældende at læse de mange personlige budskaber om forholdene på landets plejehjem. Beskrivelserne sætter i den grad kød og blod på de udfordringer, vi desværre kender alt for godt fra plejehjemmene. Jeg tror og håber, at de vil gøre indtryk og berøre de lokalpolitikere, der holder plejehjemsbeboernes skæbner i deres hænder. Og politikerne burde virkelig tage beretningerne til efterretning, for ifølge Epinion er ældrepleje og sundhed, uden sammenligning, det, der optager vælgerne mest, lyder det fra direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

LÆS HVAD DER SKRIVES OM DIN KOMMUNE HER.

Temaer fra de cirka 100 henvendelser:
• Normering (for få hænder)
• Manglende nærvær, omsorg og tid til beboere
• Manglende politisk prioritering (spareøvelser, manglende viden og forståelse)
• Manglende faglighed/kompetencer hos personale og ledelse (især på det sundhedsfaglige)
• For mange afløsere og ufaglærte på plejehjem
• Omsorgssvigt
• Yngre med demens bliver overset
• Manglende pårørendeinddragelse
• Dårlige arbejdsforhold for plejepersonale (presset, manglende opbakning)
• Manglende danskkundskaber hos personale
• Dårlig fysisk indretning og manglende plads på plejehjem
• Ros til personale på trods af arbejdsforhold
• Henvisning til Dagmarsminde-plejehjemmet som løsningsmodel
• Manglende rengøring
• For få aktiviteter (ofte i forbindelse med lav normering)
• Svært at få plejehjemsplads
• Svært at få aflastning som pårørende
• Rekrutteringsproblemer ift. plejepersonale
• For mange standarder (ingen med demens er ens – behov er forskellige og individuelle)
• Mangel på gennemsigtigved/data/viden om forhold på plejehjem
• Dårlig ernæring til plejehjemsbeboere
• Dårlig ledelse. Manglende retning, faglighed og ansvarlighed. Fokus på administration

Foto: ABW