Kloakkerne i Bredballe skal moderniseres, og derfor spærres 2. tunnel og Kirkebakken. Men eleverne på Kirkebakkeskolen vil fortsat kunne færdes trygt til skolen. Dels vil der være færre biler, og dels vil Vejle Spildevand sætte hegn op langs elevernes skolevej.

Vejle Spildevand er i gang med en omfattende modernisering af kloaksystemet i Bredballe.

Fra og med mandag den 3. februar går gravemaskinerne i gang ved 2. tunnel, som derfor spærres frem til den 4. marts for biler og busser. Kirkebakken vil være spærret for biler og busser frem til 4. april.

Fodgængere og cyklister kan fortsat passere gennem tunnelen til Kirkebakken i hele perioden, men på Kirkebakken skal de krydse vejen via et midlertidigt fodgængerfelt.

Sikker skolevej

Vejle Spildevand er i tæt og løbende dialog med Kirkebakkeskolen omkring sikkerheden på skolevejen og vil opsætte hegn langs den midlertidige skolevej på Kirkebakken, som skærmer fodgængere og cyklister mod arbejdsområdet. Derudover har alle skolebørn på Kirkebakkeskolen modtaget kort over de midlertidige ændringer på skolevejen.

Transport i bil og med bus

Omkørsel kan ske via Hældagervej, hvor der også opsættes skilte om spærringen. Der vil også ske ændringer i busplanen for de ruter, som passerer via Kirkebakken.

I februar måned arbejder Vejle Spildevand ved 2. tunnel og Strandgårdsvej, og i marts måned vil arbejdet foregå på Kirkebakken på strækningen mellem Strandgårdsvej og Ulvedalen.

Modernisering af kloaksystemet

Den omfattende modernisering af kloakkerne i Bredballe sker for at sikre området mod klimaforandringer og for at værne om naturen.

Vejle Spildevand adskiller kloakledningerne, så regnvand og spildevand løber i hver sin ledning. Spildevandet sendes til rensningsanlægget, hvor det renses, og regnvandet ledes til Vejle Fjord.

På den måde mindskes risikoen for oversvømmelser på veje og på beboernes grunde. Samtidig sikrer separeringen af kloakkerne en bedre rensning af spildevandet, så regnvandet ikke længere belaster renseanlæggene, og den mindsker risikoen for, at spildevandet forurener vandløb, søer og hav ved kraftige regnskyl.