Mødet foregår på Vejle Rådhus, Rådhustorvet i Vejle, og begynder kl. 16.30 med spørgetid.

Der er hele 27 punkter på dagsordenen til næste byrådsmøde.Cykeltur i Vejle - skulptur ved Rådhuspladsen

På dagsordenen er bl.a. udmøntning af 10 mio. kr. til skolerne fra 40 mio. kr. puljen, kvalitetsrapport fra Vejles skoler, overførsel af drifts- og anlægspenge fra sidste års budget til 2022, status på oprensning af søerne i Randbøldal og anlægsbevilling til Ny Rosborg og til istandsættelse af Vejle Rådhus. Der er f.eks. også nedrivning af nogle ejendomme og frigivelse af penge til de indledende faser af Egtved Pigens Verden.