I anledningen af 100 års jubilæet for genforeningen præsenterer Den Danske Salmeduo et helt nyt koncertrepertoire med nyfortolkninger af det dansk-tyske grænselands sang- og salmetradition. Vær med, når Karen Hanne Munk, cand. mag. i musik og etnografi, leder alle i fællessang og fortæller om historien bag sangene i vekselvirkning med koncertindslag fra Den Danske Salmeduo.

Sønderjylland er et helt afgørende område, når man skal forstå den danske folkesangs historie. Her var sangen under fremmedherredømmet til opmuntring og trøst og et af modstanderne frygtet kampmiddel. Samtidig ville der ikke være den sangskat der er, hvis man ikke havde været åbne og modtagelige over for de musikalske strømninger og tanker, der kom sydfra.

Karen Hanne Munk, som skal lede alle igennem dagens program, er født og opvokset i grænselandet og har en særlig interesse for, og erfaring med, fællessangen i netop dette område. Hun er cand.mag. i musikvidenskab og etnografi, efterskole- og højskolelærer og medlem af redaktionsudvalget for Højskolesangbogens 18. udgave.

Den Danske Salmeduo består af Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust på saxofon og klarinet. Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer og sange i et fint møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.

For mere information klik her.

Foto: ABW