Politikerne i Seniorudvalget har godkendt en demensplan, som skal gøre Vejle til en demensvenlig kommune, hvor demensramte har en tryg og værdig hverdag, bl.a. ved bedre udredning, mindre medicin, mere viden – og støtte til de pårørende. Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

 

Planen indeholder 7 mål for kommunens indsats på demensområdet:
• Borgeren oplever, at der tages afsæt i hans eller hendes behov og ønsker
• Borgeren med demens udredes og får en specifik demensdiagnose
• Borgeren med demens føler sig tryg i sin bolig
• Andelen af borgere med demens, der får antipsykotisk medicin, bliver mindre
• Pårørende har en hverdag, hvor egne ønsker og behov tilgodeses – de pårørende inddrages i sygdomsforløbet
• Viden om demens udbredes i Vejle Kommune
• Demensvenlig kommune – demensvenligt samfund

– Seniorområdet har i dag kontakt til ca. 1.150 borgere med demens, men der er formentlig et langt større antal demente borgere i Vejle Kommune. Vi forventer, at der er ca. 1.660 demensramte i Vejle Kommune – og i 2040 er tallet steget til ca. 3.000, fortæller Birte Schelde, leder af Demensenheden i Vejle Kommune.

– At gå rundt med en ubehandlet demenssygdom er ikke godt for livskvaliteten. Samtidig bliver de pårørende belastet og oplever mange svære situationer. Det er derfor vigtigt med en tidlig indsats i forbindelse med behandling af demens. På den måde kan man udskyde nogle af symptomerne i længere tid, og den demensramte og de pårørende kan være med til at tilrettelægge en hverdag, hvor demenssygdommen er lettere at håndtere, siger demenslederen.