dit-vejle-L

Gøgeunger har medfødt GPS

Gøge er redeparasitter. Det betyder, at den voksne gøg lægger æg i andre fugles reder. Når gøgeungerne udklækkes, bliver de opfostret af værtsfuglen og ser aldrig deres egne forældre igen. Alligevel kan en ung gøg, uden at have lært det af nogen, finde vej til et særligt overvintringsområde i Afrika – også selvom den bliver flyttet 1800 kilometer væk fra sin oprindelige rute
Gøgeunger har medfødt GPS

Glæd dig til at Flammen åbner

Glæd dig til at Flammen åbner
Men allervigtigst sørger vi for, at du kan slappe og nyde besøget i trygge rammer

Gorillaen Kahla har fået en unge

Moren Kahla tager sig så godt at ungen, så det i begyndelsen var svært for dyrepasserne at spotte kønnet. Men nu er det lykkedes - og den lille ny er en hun
Gorillaen Kahla har fået en unge

Ny udviklingsstrategi for hele regionen

Ny udviklingsstrategi for hele regionen
Regionsrådet har i dag vedtaget strategien for regional udvikling, "Fremtidens Syddanmark", som lægger skinnerne for de næste fire års udvikling i regionen og har FN's verdensmål som ramme

Dårlig balance sender seniorcyklister i asfalten

Det er Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, der står bag den landsdækkende kampagne "Sikker på cykel - hele livet", som kan ses på TV2 og sociale medier i maj og juni. Kampagnen opfordrer seniorerne til at blive ved med at cykle så længe som muligt, men også til at flere dropper den klassiske cykel med en midterstang
Dårlig balance sender seniorcyklister i asfalten

Coronakrisen har gjort skolerne digitale på rekordtid

Coronakrisen har gjort skolerne digitale på rekordtid
Kriser har det med at åbne for nye muligheder, og det er også tilfældet i Folkeskolen. Fjernundervisningen har accelereret den digitale omstilling i skolerne, og mange lærere har fået øjnene op for værdien af digitale værktøjer, og hvilke muligheder de fører med sig, efter de har været nødsaget til at bruge dem aktivt over de seneste måneder

Produktionen af skrabeæg stiger fortsat i Danmark

Den totale produktion af æg i Danmark er steget det seneste år, hvilket primært skyldtes større produktion af skrabeæg, mens produktionen af buræg falder og produktionen af økologiske æg stagnerer
Produktionen af skrabeæg stiger fortsat i Danmark
facebook 
MailPoet