dit-vejle-L

Vejles unge inviteres til generalforsamling i Vejles Ungeråd

Torsdag d. 28. april inviteres alle unge til generalforsamling og opstartsmøde for Vejles Ungeråd på Vejle Rådhus.
Vejles unge inviteres til generalforsamling i Vejles Ungeråd

Ordblinde elever i Vejle misser hjælp på grund af strenge dokumentationskrav

Ordblinde elever i Vejle misser hjælp på grund af strenge dokumentationskrav
Antallet af børn og unge med ordblindhed i Vejle Kommune vokser markant, men strenge dokumentationskrav til landets skoler betyder, at mange børn og unge i folkeskolen misser muligheden for tidlig hjælp, vurderer ekspert.

Nu kan du brevstemme til folkeafstemningen den 1. juni

Onsdag den 1. juni 2022 er der folkeafstemning i Danmark. Men faktisk kan du afgive din stemme allerede nu, hvis det passer dig bedre end at stemme på selve valgdagen på det valgsted, du hører til. Så skal du bare brevstemme. Du kan brevstemme fra onsdag den 20. april til og med lørdag den 28. maj 2022 kl. 16.00.
Nu kan du brevstemme til folkeafstemningen den 1. juni

Folkeafstemning 1. juni

Folkeafstemning 1. juni
Den 1. juni 2022 bliver der afholdt folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold i EU.

Sundhedshjælp til ukrainske flygtninge

Sundhedsministeriet vil nu i dialog med KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) hurtigst muligt fastlægge, hvordan hjælpen til de privat og kommunalt indkvarterede ukrainere skal tilrettelægges. Ukrainere, der er indkvarteret på et asylindkvarteringssted får behandling via den læge, der er tilknyttet stedet.
Sundhedshjælp til ukrainske flygtninge

Di­a­log­møde: Hvad er vig­tigt for dig, når du el­ler di­ne på­røren­de bli­ver ældre?

Di­a­log­møde: Hvad er vig­tigt for dig, når du el­ler di­ne på­røren­de bli­ver ældre?
Giv din mening til kende og blive klogere på, hvordan Vejle Kommunes ældrepleje er skruet sammen, når der i løbet af de næste måneder afholdes dialogmøder i dit lokalområde.
facebook