dit-vejle-L

Et brandvarmt tip fra Flammen

Du kan tage Flammen takeaway med hjem - det er også en slags sejr at fylde maven med et festmåltid
Et brandvarmt tip fra Flammen

Nyt våbensystem hos politiet

Nyt våbensystem hos politiet
Politiet har taget et nyt våbensystem til håndtering og registrering af våben i Danmark i brug. Det nye våbensystem sammen med våbenbekendtgørelsen af 18. januar 2022 betyder, at Danmark overholder den europæiske lovgivning, Våbendirektiv III. Desuden vil våbensystemet på lidt længere sigt kunne give en hurtigere sagsbehandling, da flere elementer bliver automatiserede

Markant fald i RKI-registreringer fortsætter

Nye RKI-tal fra data- og analysevirksomheden Experian viser for ottende år i træk et fald i antal registrerede danskere, og ved det netop overståede nytår er lidt færre end 171.000 danskere registreret i RKI. Med højere renter og inflation bør danskerne dog forberede sig på en anderledes økonomisk hverdag.
Markant fald i RKI-registreringer fortsætter

Hvornår kan det betale sig at arbejde med lokal SEO?

Hvornår kan det betale sig at arbejde med lokal SEO?
SEO er inddelt i flere forskellige segmenter. Et af disse kaldes for lokal SEO. Her er der fokus på søgeord og -fraser, der er relevante for et lokalområde. Driver du en forretning, der udelukkende har relevans for lokalområdet, giver denne strategi god mening.

Syddanskere med et svært nedsat immunforsvar tilbydes 4. vaccination mod COVID-19

Region Syddanmark tilbyder fra midten af uge 4 udvalgte borgere med et svært nedsat immunforsvar en 4. vaccination mod COVID-19. Det er den behandlende sygehuslæge, der henviser til 4. vaccination, og borgeren vil derefter modtage invitationen i e-Boks.
Syddanskere med et svært nedsat immunforsvar tilbydes 4. vaccination mod COVID-19

Behandlingsgarantien genindføres

Behandlingsgarantien genindføres
Sygehuskapaciteten er ikke kritisk udfordret af COVID-19. På baggrund af den sundhedsfaglige revurdering ønsker regeringen at genindføre patientrettighederne snarest muligt og forventer, at dette kan gøres fra fredag den 21. januar.

Regeringen styrker lånemulighederne for små erhvervsdrivende

Som led i indsatsen for at sikre balance på tværs af landet har regeringen besluttet at styrke lånemulighederne for de erhvervsdrivende i landdistrikterne ved at ophæve den nedre beløbsgrænse på 1 mio. kr. for vækstlåneordningen i Vækstfonden.
Regeringen styrker lånemulighederne for små erhvervsdrivende
facebook